18.10.16

18. Štekať na nesprávny strom.


A tak sa snažím byť dobrým človekom v zlom svete. Nedarí sa mi to, byť taká, akú si ma prajú. Byť večne v dobrej nálade, plná energie, zdravá a zhovorčivá. Sexy. Všetky tieto veci potrebujú sebazaprenie a občas pretvárku. Nemám rada pretvárky, lebo svet sa nezmení, prečo sa musím meniť ja kvôli svetu? Nehodím sa do schémy, to je jasné, neretušujem sa, nesnažím sa skrývať nedokonalosti, nesnažím sa meniť tón reči. Nemám druhý úmysel, keď Vám pozerám do očí. Nemám čo skrývať. Moje myšlienky, moje pocity, res publica. Transparentne, nechávam sa rozobrať, roztrhať, na svete je totiž toľko ľudí s neukojiteľným hladom, ľudí pažravých, a, kurva, nemá ich kto nakŕmiť. Rada sa obetujem? Rada si ubližujem? Nie. Mám nádej. (Potupné...)


Intermezzo

Milujem chyby.
Milujem prichádzať na chyby.
Ľudia sú chyby.
Rada opravujem chyby.
Opravujem rada ľudí?

xxx

Mám rada svoje nedokonalosti. Rada prepínam pesničky v polovici, rada zmeškám akcie, ak sa mi debata zdá plodná a vysedávanie doma záživnejšie. Moja neschopnosť vybrať si vec a sústrediť sa na ňu je neuveriteľná. Moje výhovorky briliantné. Moje vyvádzanie za maličkosti, ktoré mi rozhodia svet (napríklad meškanie, niekto sa chytil mojich vecí,...). Odmietanie dobrých návrhov bez zjavných dôvodov. Moja nekonečná únava. Moja vyčerpanosť po dni strávenom komunikovaním s ľuďmi. Opovrhovanie prázdnymi rečami. Náladovosť. Neprispôsobivosť. Strnulosť a pomalosť. Nerozhodnosť. Sebareflexia. Sebaobetovanie a lojálnosť. Morálka. Moja neuveriteľná neschopnosť vyjadriť sa slovami, podchytiť hada argumentu a zakrútiť mu krkom. Naivita a blbosť. Šporovlivosť. Myslenie na budúcnosť. Žitie v prítomnosti. Pamätanie si minulosti. Neschopnosť odpustiť a zhodiť bremená. Strach. Lenivosť. Neohybnosť. Úzkosť. Nezáujem o všeobecne uznávané spoločenské konverzačné témy. Myslenie na peniaze. Nemyslenie na peniaze. To, že sa vždy snažím nájsť zlatú strednú cestu, tú správnu cestu, aj tým, že to preženiem. Obozretnosť. Ľahkovážnosť. Prepísknutie situácie. Nedôverčivosť. Moje druhé šance. 


A neznášam civilizačné hry.
Aj tak skončíme pri pudoch.
A môžeš mať aj desať titulov pred menom a za menom, aj tak budeš kokot.
Chcem len pokoj, mimo sveta Koyaanisqatsi.
A toto nie som ja.
Toto je tiež len hra...

1 komentár: